Hartverwarmende steun voor de Aurora in Haarlem

Bonita werkt als medewerkster activering op de Aurora, het cruiseschip in Haarlem dat ingezet wordt als opvangplek voor dakloze mensen. In haar derde bijdrage op VerhaalperMens vertelt ze hoe het aantal bewoners sinds de tweede lockdown is toegenomen. Dat leidt tot meer bedrijvigheid en soms ook wat meer spanning. De zekerheid van een fysiek plekje zorgt gelukkig bij heel veel bewoners voor meer mentale rust en ruimte. Bonita wordt blij van alle hartverwarmende initiatieven die vanuit verschillende hoeken van de samenleving ontstaan om de winteropvang op het cruiseschip te ondersteunen. Lees haar stukje hier:

‘Door het invoeren van een nieuwe lockdown in Nederland is op de Aurora, vanaf net voor de kerstdagen, het aantal bewoners toegenomen. Dit zorgde voor meer bedrijvigheid op het schip Aurora in Haarlem.

Het toegenomen aantal bewoners, alle lockdown-maatregelen en de zogenaamde ‘feestdagen’ zorgen soms ook voor wat extra spanning. We leven onder één dak met een grote groep mensen voor wie dit cruiseschip een zeer welkome warme en comfortabele plek is, maar die allemaal vanuit hun eigen verhaal anders omgaan met de hele situatie.

De fysieke ruimte die hen geboden wordt, is soms zelfs minder belangrijk dan de mentale ruimte die er voor hen is gekomen met dit verblijf. Een rustpunt in hun onrustige en onzekere bestaan geeft gelegenheid om stappen te zetten naar verandering in de situatie waarin ze zich bevinden. Een persoonlijk gesprek, een luisterend oor en iemand die de tijd neemt om hun vragen te beantwoorden, maken een groot verschil.

Een aantal hartverwarmende initiatieven zorgde voor extra hulp (Rode Kruis) en wat lekkere en leuke extraatjes voor de bewoners van het schip. Zo hebben we een paar donaties ontvangen van onder andere lunchpakketten door de Brandweer, maaltijden, ingrediënten voor de maaltijden en kleding door een bekende social media influencer.

Inmiddels kunnen we de uitwerking van het verblijf ook terugzien in het feit dat er bewoners zijn die ons gaan verlaten omdat zij een woonruimte hebben gevonden, enkele bewoners zijn of gaan weer aan het werk omdat dat weer kan, of bewoners bij wie fysiek herstel optreedt, omdat ze weer gebruik kunnen maken van medische zorg.  Er zijn diverse inschrijvingen en aanmeldingen bij instanties gedaan, die zullen leiden naar een woning, werk en herstel.

Als men eenmaal wat rust en fysiek herstel ervaart, kan mentaal en sociaal economisch herstel ineens heel hard gaan. ‘Rust, reinheid en regelmaat’, voor iemand in een stabiele situatie een cliché, maakt soms het verschil tussen een onzekere, thuisloze situatie en het hervinden van een goed vooruitzicht. 

Wij gaan voor een 2021 dat, mede dankzij de inzet met betrekking tot het zo goed mogelijk naleven van de Coronamaatregelen, gezonde maaltijden, onze positieve spirit en de Aurora, gezond blijft en een pad van vooruitgang en groei blijkt.

Mocht er bij u na het lezen van deze blog nou een idee ontstaan dat u vanuit uw positie wat zou kunnen betekenen in welke vorm dan ook (donatie, aanbieden werk aan een bewoner, ondersteuning voor iemand die dat kan gebruiken), informeer dan bij ons hoe we elkaar daarin kunnen ontmoeten. Met elkaar en perMens = hartverwarmend en verbindend.’

Een bekende social media influenceer doneerde heel mooie kleiding.

Meevaren op de stroom van het leven op cruiseschip Aurora

Bonita begon vorig jaar in Buurtkamer De Moddermolen als vrijwilligster en heeft ondertussen een betaalde baan als medewerkster activering op de Aurora, het cruiseschip dat ingezet wordt als opvangplek voor dakloze mensen. Een gezonde maaltijd in een warme omgeving ziet zij als de belangrijke eerste stap om met aandacht en energie aan jezelf te werken en fijner te verbinden met anderen.

‘Inmiddels wordt de Aurora in Haarlem bewoond door een gemengde groep bewoners, die om welke reden dan ook in een systeem van dakloosheid zijn beland.

Het zijn bijzondere weken. Het elkaar leren kennen, de locatie ontdekken en een structuur proberen aan te brengen in het dagelijks reilen en zeilen. Hectiek, vragen, drukte, maar vooral ook warmte, verbondenheid, liefde, geven en ontvangen. Er is een mooie en unieke situatie ontstaan. Een duidelijke bron van warmte, rust en opbouwen voor velen. 

Vanuit mijn positie als medewerker activering werk ik samen met mijn collega’s en bewoners om dagelijks te zorgen voor de maaltijden en voor het prettig leefbaar houden van deze leefomgeving. Een gezonde maaltijd in een warme omgeving geeft de kans om fysiek het beste uit jezelf te halen, goed te slapen, met aandacht en energie aan jezelf te werken en fijner te verbinden met anderen. En dat geldt voor de bewoners als ook voor het team van perMens.

Waar de ene persoon geniet van een Hollandse stamppot hebben we een ander die het heerlijk vindt om een pittige maaltijd te eten uit de Oosterse keuken. Net zo goed is start voor de één de dag met een kop koffie en een sigaret en een ander prefereert wat yoghurt met cruesli en vers fruit. 

Wij als team willen de bewoners de ruimte geven vooral zichzelf te zijn en ook een fijne leef-  en werkomgeving creëren voor ons allemaal als groep. Met elkaar balans vinden in persoonlijke belangen en bijvoorbeeld regelgeving of zakelijke structuren is soms uitdagend maar altijd interessant. Met liefde ben ik dankbaar van deze ervaring deel uit te mogen maken en verschil te mogen maken in het leven van bewoners en collega’s.

Al zal dit schip niet met ons aan boord naar de horizon uitvaren ik hoop dat het voor de bewoners een behouden vaart mag zijn en hen een stuk verder met de stroom van hun leven mag voeren naar mooie bestemmingen. Ieder met het eigen innerlijk kompas.’

Hier wordt de Hollandse stamppot of pittigere oosterse maaltijd geserveerd.

Deze bijdrage van Bonita is het tweede deel van een reeks verhalen over de daklozenopvang op het cruiseschip Aurora. Lees het eerste deel hier.

.

Daklozenopvang met allure op cruiseschip Aurora

Aan het Spaarne, de rivier die door Haarlem stroomt, ligt het statige cruiseschip ‘Aurora’ aangemeerd. Normaal gezien vaart dit schip tijdens de wintermaanden naar kerstmarkten in Duitsland, maar het coronavirus verandert alles. De komende, koudere maanden blijft het cruiseschip in Haarlem en wordt het omgetoverd tot een bijzondere opvangplek voor dakloze mensen. Yolanda Veerhuis, regiomanager bij perMens, vertelt in een interview trots over dit bijzondere initiatief.

Goedemiddag Yolanda, wat een mooie plek is dit!

Ja, hé! Een opvangplek aan het water, maar ook pal in de stad! Een plek waar elke bewoner een eigen ‘hut’ krijgt, waar koperen relingen en een kroonluchter het decor vormen. Echt heel bijzonder. We zijn opgetogen dat we hier vanaf woensdag dakloze mensen zullen opvangen.

Wie komen hier de komende vierenhalve maand wonen?

Aurora heeft drieënzeventig hutten, daarvan gaan we een deel gebruiken om vijfendertig mensen een slaapplek te geven. Het gaat om economisch daklozen – mensen die door financiële tegenslag dakloos zijn geworden – en ook dakloze mensen die met verschillende problemen kampen, de zogenaamde ‘OGGZ-doelgroep’. We hebben met de Gemeente Haarlem afgesproken dat er vijftig mensen welkom zijn als het de komende maanden echt heel koud wordt, bij een gevoelstemperatuur van – 10 graden.

Leidde de coronacrisis tot deze nieuwe opvangplek? 

Ja, de opvang van dakloze mensen verandert aanzienlijk. Mensen kunnen bijvoorbeeld niet langer kamers delen, stapelbedden zijn uit den boze. Dus zijn er meer plekken en locaties nodig, bovendien groeit ook in Haarlem het aantal economisch daklozen in deze tijd. Tijdens de eerste golf is een sporthal ingezet, maar die wordt nu nog gebruikt om te sporten. De wachtlijsten groeien. Dus zocht de Gemeente Haarlem naar alternatieven. Zo’n alternatief bieden we met Aurora, hier komt een heel bijzondere 24-uursopvang.

Beschrijving: Macintosh HD:Users:marie:Desktop:Foto’s Aurora:IMG_9540.JPG
Elke gast krijgt een hut met eigen badkamer en toilet

Is het ingewikkeld om dit schip klaar te maken voor opvang?

Het vraag wel wat werk en een goede samenwerking, maar dat is juist een leuke uitdaging! Op het dek is er bijvoorbeeld een overdekte plek die de enige rookruimte wordt. Daar leggen we nu zelf een vloer in, want het is enorm belangrijk dat we zorg dragen voor dit mooie schip en dat we het, als de winteropvang voorbij is, weer netjes achterlaten. 

We werken nauw samen met verschillende partners: met de politie, de Gemeente Haarlem, de GGD, andere zorgorganisaties, ga zo maar door. Het beveiligingsbedrijf Alpha Security zal 24/7 aanwezig zijn en de ontvangstbalie bemannen. We gaan ook een stageplek bieden voor iemand die bij Howie the Harp de opleiding tot ervaringsdeskundige volgt. We hebben een heel nieuw team samengesteld, dat aangestuurd zal worden door teamleider Lilian Starrenburg. We moeten veel schakelen en overleggen.

Heb je er vertrouwen in dat dit goed zal lopen?

Ja, absoluut. Mensen kunnen maandenlang op een bijzondere plek wonen. Een eigen hut, een groot bed, een eigen badkamer, maar ook een erg mooie eetruimte: dat zorgt allemaal voor belangrijke stukjes rust, stabiliteit en waardigheid. Dit wordt een plek waar mensen echt tot zichzelf kunnen komen. Natuurlijk zijn er ondersteunende begeleiders en ambulante begeleiders aanwezig. Er zullen daarnaast ook medewerkers voor werk en activering zijn, want we zetten in op zelfregie en zelfstandigheid: de bewoners gaan zelf winkelen, maaltijden koken en samen schoonmaken. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor dagbesteding bij andere zorgpartners in Haarlem, waar we mee gaan samenwerken. 

Waar hoop je op?

Het is een prachtige kans om mensen op zo’n bijzondere plek op te vangen. Het is belangrijk om ze te ontvangen met een gastvrije en attente houding, daarom zullen we zeker welkomstpresentjes op de hoofdkussens leggen. Als je mensen op een respectvolle manier ontvangt, dan straalt dat meteen door, daar geloof ik in.

We mogen Aurora gebruiken, maar ook de kapitein en twee bemanningsleden blijven op het schip slapen. Zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van ons allemaal en dragen zorg voor de installaties van het schip, waaronder de watervoorziening en de riolering. We zullen er alles aan doen om samen met de bewoners zorg te dragen voor dit schip. Aurora biedt een belangrijke kans aan onze cliënten, om op adem te komen en belangrijke stappen te zetten naar meer zelfstandigheid. En het is ook een belangrijke kans voor perMens, want voor het eerst gaan we in Haarlem naast het straathoekwerk ook opvang bieden!

Yolanda Veerhuis op het dek van de Aurora

Interview door Marie Meeusen

Dit interview met Yolanda is het eerste deel van een reeks verhalen over de daklozenopvang op het cruiseschip Aurora. Wordt vervolgd op VerhaalperMens!